Ga naar zoekveld

Dank U

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag Dank U voor alle bloemengeuren dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek Dank U dat U in moeilijkheden dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt Dank U dat ons uw woord bewaarde Dank U dat U uw Geest ons geeft. Dank U dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft Dank U, uw liefde kent geen grenzen dank U dat ik nu weet daarvan. Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.