Ga naar zoekveld

Dank voor Uw liefde

Heer wij danken U voor Uw trouw aan ons, voor de blijdschap door Uw Geest. Ja, U leeft in ons, en U geeft aan ons, wat elk mens zo nodig heeft. U geeft rust in storm en een kalm gemoed, wijst een weg die niemand zag. Ja, U zorgt voor ons, legt Uw hand op ons, U bent met ons dag aan dag. Dank voor Uw liefde, dank voor Uw goede zorgen, dank voor Uw vaderhart, waarin wij zijn geborgen. U geniet van ons, U bent trots op ons, U heeft elk van ons gewenst. U gelooft in ons, gaf Uzelf voor ons, U die zelf de liefde bent. Heer U leidt ons voort, U bemoedigt ons, om de angst voorbij te gaan en zo zonder schaamte of mensenvrees, voor ons hoogste doel te gaan. Dank voor Uw liefde, dank voor Uw goede zorgen, dank voor Uw vaderhart, waarin wij zijn geborgen. Dank voor Uw liefde, dank voor Uw goede zorgen, dank voor Uw vaderhart, waarin wij zijn geborgen. Voor de ogen van de wereld, ook als niemand het begrijpt, zal Uw kinderschare dansen, op muziek die nooit verdwijnt, zal Uw kinderschare dansen, want Uw open hand die blijft. Dank voor Uw liefde, dank voor Uw goede zorgen, dank voor Uw vaderhart, waarin wij zijn geborgen.