Ga naar zoekveld

Dankmedley

De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwerkt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven, waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loov' Hem vroeg en spa. De wereld hoor' en volg' mijn zangen, met amen, amen na.