Ga naar zoekveld

Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God, met hart en mond en handen. Die grote dingen doet, hier en in alle landen. Die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, Zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt Zijn eer, de toekomst is Zijn rijk.