Ga naar zoekveld

De 12-jarige Jezus - Zoek eerst het Koninkrijk van God

Wanneer Jezus twaalf jaar is, Kind nog maar bijzonder wijs, maakt Hij met familieleden een bekende pelgrimsreis; naar de stad Jeruzalem waar de pelgrims binnen stromen. Wat gaat er dan om in Hem als zij bij de tempel komen? Jezus stelt daar vele vragen aan de leraars van de wet en zij zien, met groot verbazen, hoe dit Kind uit Nazareth naar hen luistert, antwoord geeft, hoe Hij kennis wil vergaren, in de schriften inzicht heeft, Gods geboden wil bewaren. Als zijn ouders naar Hem zoeken, angst vermengt zich met verdriet, vinden zij Hem in de tempel, maar begrijpen doen zij ’t niet. “Kind wat heb j’ ons aangedaan?” zo spreekt vragend hun gemoed. Antwoordt Hij: “Weet u dan niet, ’t is de Vader die mij roept.” "’t is de Vader die mij roept." Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid. en dit alles ontvangt U bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja. Gij kunt niet leven van brood alleen maar van ieder woord dat door de Heer’ gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja. Bidt en u zal gegeven zijn, Zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.