Ga naar zoekveld

De aarde is vervuld

De aarde is vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.