Ga naar zoekveld

De dag die wij van U ontvingen

De dag vanuit uw hand ontvangen wordt door de nacht nu aangeraakt Wij danken U met onze zangen die over licht en donker waakt Wanneer wij ons te slapen leggen wendt zich de aarde naar de zon. Haar licht zal and’re mensen zeggen dat Gij het duister overwon Ontluiken elders dan haar stralen en wachten mensen op het licht gun hun zo lang zij adem halen het lichten van uw aangezicht Op aarde blijft de lofzang klinken nooit zal zij onderbroken zijn, zoals wie nu uw troon omringen zich laven aan uw zonneschijn