Ga naar zoekveld

De dag van onze Vorst brak aan

De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning, gaat tot Zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor 's Vaders aangezicht. O, Heer, Die onze Koning zijt, laat niets Uw rijk verhind'ren, en open voor Uw kind’ren, de poorten van uw woning wijd. Laat, met Uw feestkleed aan, ons tot Uw bruiloft gaan.