Ga naar zoekveld

De dag van onze Vorst brak aan

De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht voor 's Vaders aangezicht. Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen; Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid. O, Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhind’ren, en open voor uw kind’ren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan ons tot uw bruiloft gaan.