Ga naar zoekveld

De dag vanuit uw hand ontvangen

De dag, vanuit uw hand ontvangen wordt door de nacht nu aangeraakt. Wij danken U met onze zangen, die over licht en donker waakt. Het zonlicht heeft ons wel verlaten maar als ik straks mijn ogen sluit, dan blijft Gij door de nacht heen waken tot weer de dag wordt ingeluid. Op aarde blijft de lofzang klinken nooit zal zij onderbroken zijn, zoals wie nu uw troon omringen zich laven aan uw zonneschijn