Ga naar zoekveld

De grote dag breekt weldra aan

De grote dag breekt weldra aan het einde van de tijd Wees nuchter hier in uw bestaan en houd in de gebeden aan in hoge waakzaamheid Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn verricht in kracht van Hem In alles zij Gods eer gebracht aan Hem de lof gewijd Hij schenkt in Christus u de kracht Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in al' eeuwigheid.