Ga naar zoekveld

De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel. Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Hij schraagt m' als ik wankel. Hij draagt m' als ik viel. De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn. Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven. Hij wil mij versterken met brood en met wijn. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd. 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd. 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.