Ga naar zoekveld

De Heer is mijn Licht

De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun, 't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun. Hij trok m' uit het duister, Zijn bloed kocht mij vrij, Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij. Mijn Redder is Hij, Mijn Redder is Hij, Mijn ziel rust in Jezus, Mijn Redder is Hij. Mijn zonde was groot, maar nog groter Zijn gena. Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na; Zijn bloed schonk verzoening, mijn schuld betaalde Hij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Komt twijfel en vrees, 'k weet, de Heer is aan mij zij, En nadert de vijand, nog nader is Hij. Hij is mij tot burcht en tot schuilplaats t' allen tijd: Bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd. In 't felst van de strijd, In 't felst van de strijd. Bij Jezus ben 'k veilig, in 't felst van de strijd. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Ja, Jezus schenkt vrede, Zijn wil doen is genot, 'k Wijd daarom mijn leven, in dienst van mijn God. En straks als de wereld verzinkt in de nacht, Zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht. Daar 'k Jezus verwacht, Daar 'k Jezus verwacht. Zal 'k opzien naar boven, Daar 'k Jezus verwacht. De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld, 't Profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld Maar wat ook gaat wank'len, Mijn Jezus wankelt niet De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied. Mijn Kracht en mijn Lied. Mijn Kracht en mijn Lied De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij. Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij, Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.