Ga naar zoekveld

De hemel zoekt een woning

De hemel zoekt een woning, hier vindt de Heer een huis: een herberg voor een koning, oase rond het kruis. Hier stroomt de levensader, voor ieder, groot en klein, zijn woord, het levend water, hier schenkt Hij brood en wijn. Wie zingt beeft niets te vrezen, geen duivel en geen dood, al zou ik niet genezen, God draagt mij in zijn schoot. De herder zal ons leiden, werpt al uw zorg op hem, Hij zal u plaats bereiden, ginds ligt Jeruzalem. De bloemen op de velden, de vogels hemelhoog, de kleinste musjes melden, God houdt u in het oog. Wie leeft in dat vertrouwen, zal achter ieder kruis, het hemels licht aanschouwen, Gods pelgrims komen thuis.