Ga naar zoekveld

De hemelen juichen

De hemelen juichen, de aarde jubelt, de ganse schepping prijst Gods macht en majesteit. De hemelen juichen, de aarde jubelt, de ganse schepping prijst Gods macht en majesteit. Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans voor Gods volk op aarde een volmaakter glans Looft Hem, looft Hem, looft Zijn grote Naam. Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans voor Gods volk op aarde een volmaakter glans Looft Hem, looft Hem, looft Zijn grote Naam. De grootheid des Heeren wordt overal geprezen, ja, zelfs het firmament vertelt Zijn heerlijkheid. Maar 's Heeren wet verspreidt nochtans voor Gods volk op aarde een volmaakter glans Looft Hem, looft Hem, looft Zijn grote Naam. De grootheid des Heeren wordt overal geprezen, ja, zelfs het firmament vertelt Zijn heerlijkheid, vertelt Zijn heerlijkheid, vertelt Zijn heerlijkheid.