Ga naar zoekveld

De Hemelen roemen

De hemelen roemen de grootheid van Gods kracht Het hele firmament bewijst zijn eer en macht De dagen en nachten vertellen het steeds voort hun woordenloze taal wordt wereldwijd gehoord De hele schepping spreekt een taal zwijgend, zonder woorden Zonder klank en stem Lovend lovend prijst zij God en eert zij hem De zon komt op en gaat haar baan Stralend, vol van vreugde, wentelt zij zich om Stralend stralend stralend als een bruidegom De hemelen roemen de grootheid van Gods kracht Het hele firmament bewijst zijn eer en macht De schepping spreekt haar eigen taal Zichtbaar, zonder woorden spreekt zij wijd en zijd Juichend juichend juichend van Gods majesteit Zijn grote majesteit Zijn grote majesteit