Ga naar zoekveld

De herders waren in het veld

De herders waren in het veld, met hunne kudde bijeen. Toen plotseling een engel kwam, die stralend hen omscheen. Bij u in ’t oude Bethlehem, is nu uit David’s stam, Gods zoon geboren die voor u, uit de hemel neder kwam. Het teken vindt u in een stal, daar ligt het kindje klein, dat ondanks alle need’righeid, God een’ge zoon zal zijn. Al d’ere zij aan God alleen, die vrede ons bereidt. Zing met d’ eng’len nu Gods eer, in alle eeuwigheid.