Ga naar zoekveld

De kerk van alle tijden

De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond 't is Christus die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden de strijders van weleer Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd tot wij met hen ons buigen gekroond met heerlijkheid