Ga naar zoekveld

De koninkrijken dezer aard

De koninkrijken dezer aard, zij komen en vergaan, maar tot de jongste dag, o Heer, zal uwe kerk bestaan. Zij is in Christus gefundeerd, zij leeft en bidt en werkt, en zingt het overwinningslied, dat haar geloof versterkt. Onwankelbaar in ’t aards gewoel, onwrikbaar als een rots, leeft hier de kerk van Christus voort; zij is een schepping Gods.