Ga naar zoekveld

De liefde die een vader heeft

De liefde die een vader heeft, voor al zijn kinderen hier, deez’ liefde geeft de Heer aan hen, die hem aanbidden hier. De Heer weet dat wij stof’lijk zijn en wat ons falen doet. De dagen zijn als 't zachte gras en als een bloem die bloeit. De bloem verwaait door harde wind, die toeslaat met haar kracht. Zo wordt dan ook de mens geveld, door dood in donkere nacht. Zij die zich houden aan 't verbond, zal God ten zegen zijn. Hun nazaat is dan ook verblijd, ziet Gods gerechtigheid.