Ga naar zoekveld

De maan is opgekomen

De maan is opgekomen De aarde ligt in dromen De nacht is stil en klaar De donk’re bossen zwijgen en van de beemden stijgen de nevels wit en wonderbaar De wereld die verstilde en zich in schemer hulde wordt inniger vertrouwd en houdt u zo geborgen dat gij verdriet en zorgen van heel de dag vergeten zoudt Laten wij amen zeggen en ons te slapen leggen Kil wordt de avondwind God, weer van ons het kwade en wees in uw genade met ieder eenzaam mensenkind