Ga naar zoekveld

De nacht vlood heen

De nacht vlood heen, 't is helder dag Er is blijdschap in mijn ziel Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar Er is vreugde in mijn ziel Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles waard Eens was mijn hart vol duisternis, Maar God sprak eens: "Daar zij licht!" Nu heb 'k een hemel reeds op aard En een hemel nog in 't zicht. Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles waard Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles waard En is de weg soms ruw en steil. Toch blijft blijdschap in mijn smart, Want Jezus Zelf bestiert mijn weg. En houdt blijdschap in mijn hart. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. U, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen. Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles waard U bent mij meer dan alles waard. U bent mij meer dan alles waard. U bent mij meer dan alles waard. U bent mij meer dan alles waard!