Ga naar zoekveld

De sterre gaat stralen

Laat ieder het horen dat eens werd geboren de Redder der wereld de Heer van ’t heelal De engelen meldden, in Efratha’s velden dat Hij werd geboren in Bethlehems stal Komt, laten wij eren de Here der Heren zo groot van ontferming en van gena Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven De Heiland der Wereld halleluja In doeken gewonden voor al onze zonden ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind De sterre gaat stralen voor wie moe van ’t dwalen bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt Komt, laten wij eren de Here der Heren zo groot van ontferming en van gena Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven De Heiland der Wereld halleluja