Ga naar zoekveld

De vreugde voert ons naar dit huis

De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt. God roept Zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied. Dit huis van hout en steen, dat lang, de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, de hemel open gaat, waar Gij ons met Uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat. Onthul ons dan Uw aangezicht, Uw naam, die met ons gaat en heilig ons hier met Uw licht, Uw voorbedachte raad. Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht, die wie hier schuilen verder leidt, tot alles is volbracht.