Ga naar zoekveld

De zeven geesten voor de troon

De zeven geesten voor de troon Zij, met de Vader en de Zoon Aanbidding, lof en ere Het Zevengeestental is Eén Oneindig in verscheidenheên Maar steeds één Geest, één Heere Bij donderslag- en stemgeluid Schiet Hij in zevenstralen uit Op ‘d allerhande schare Van Hem is ’t vloeib’r’ olijvengoud Dat d’eeuw’ge lichtglans onderhoudt Der zeven kandelaren O Geest geleid ons tot de Zoon Breng ons, o Heer’ voor s’ Vaders troon Schenk ons de Geest, o Vader God is een Geest, Die niemand zag geen schepsel immer naad’ren mag Lof zij d’ onzichtb’re vader Laat ons, ontheven uit dit stof uitzingen in Uw hemelhof met al uw dienaars samen De zeven geesten voor de troon zij, met de Vader en de Zoon lof en aanbidding. Amen