Ga naar zoekveld

Dierbre Heer Jezus

Dierb’re Heer Jezus, Heerser aller scheps’len, Godes en Maria’s Zoon U wil ik minnen, U wil ik eren, Onzer zielen vreugd en kroon. Zie, alle schoonheid, aards en hemels beide, Is bij Uwe glans slechts schijn Niets hier op aarde heeft zoveel waarde Dan de dierb’re Jezus mijn. Dierb're Heer Jezus, eeuwig onvolpreez'ne, U zij de lof in eeuwigheid Uit God geboor'ne, Gij bracht 't verloor'ne zielerust en zaligheid.