Ga naar zoekveld

Dierb're Heiland, mijn Verlosser

Dierb're Heiland, mijn Verlosser ‘k Ben de Uwe Godd’lijk Lam In uw bloed ben ik gereinigd lof en ere zij het Lam Lof en ere, halleluja Lof en ere zij het Lam. In uw bloed ben ik gereingd lof en ere zij het Lam 'k Leef nu slechts in stil vertrouwen want uw bloed neemt weg mijn smart 'k Vind mijn kracht nu in de heilbron vloeiend uit mijns Heilands hart Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam. In uw bloed ben ik gereingd, lof en ere zij het Lam. Aan uw dienst gewijd voor eeuwig, leef en sterf ik aan uw zij Tot uw eer zal 'k steeds betuigen uw genade, rijk en vrij Lof en ere, halleluja Lof en ere zij het Lam In uw bloed ben ik gereingd lof en ere zij het Lam