Ga naar zoekveld

Dit is de dag die de Heer ons geeft

Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Verheugt u dan in Hem, verheugt u dan in Hem. Dit is de dag die de Heer ons geeft, zingt dan al wat leeft. Looft God, ja looft en prijst de Here, want Hij is goed in eeuwigheid. Dat ieder hem op 't hoogst verere, om deze goedertierenheid. Laat Israël nu onomwonden Hem roemen in de Geest verblijd, daar Gods genade, zonder gronden, in mensen duurt, in eeuwigheid. Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Verheugt u dan in Hem, verheugt u dan in Hem. Dit is de dag die de Heer ons geeft, zingt dan al wat leeft.