Ga naar zoekveld

Dit is de tijd van Elia

Dit is de tijd van Elia Die 't woord van de Heer tot ons spreekt En dit is de tijd van Zijn dienstknecht Mozes Die 't juk van het onrecht verbreekt En dit is de tijd van verzoeking Van duisternis, net als weleer Maar in de woestijn klinkt een stem, die uitroept 'Bereid nu de weg van de Heer!' Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal Stralend als de zon met bazuingeschal Roep het uit, dit is het jubeljaar Uit Sion komt het heil; uw God is daar En dit is de tijd van Ezechiël Waar beenderen worden bekleed En dit is de tijd van uw dienstknecht David Wij maken de tempel gereed En dit is de tijd om te oogsten De velden zijn wit als weleer En wij zijn de arbeiders in Uw wijngaard Die staan o het woord van de Heer Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal Stralend als de zon met bazuingeschal Roep het uit, dit is het jubeljaar Uit Sion komt het heil; uw God is daar Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Er is geen God als Jahweh Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal Stralend als de zon met bazuingeschal Roep het uit, dit is het jubeljaar Uit Sion komt het heil; uw God is daar Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal stralend als de zon met bazuingeschal Roep het uit, dit is het jubeljaar Uit Sion komt het heil; uw God is daar