Ga naar zoekveld

Dit is het Lam

Dit is het Lam, dat onze zonden draagt voor ons geslacht Wij mogen weten van de belofte dat wie hem gelooft bij het kruis vergeving vindt Met het feest van dit levensbrood en de wijn van Zijn offerdood vieren wij onze vredesband rondom de tafel van de Heer Het lichaam van de redder, Jezus zelf dat brak voor jou Wij mogen eten, omdat zijn dood voor ons het leven is Wij zijn een, hij heeft betaald Met het feest van dit levensbrood en de wijn van Zijn offerdood vieren wij onze liefdesband rondom de tafel van de Heer Het bloed dat alle zonden weg zal doen gaf hij voor jou Wij mogen drinken Hij dronk de beker van de dood voor ons zodat God ons leven geeft Met het feest van dit levensbrood en de wijn van Zijn offerdood vieren wij de genadeband rondom de tafel van de Heer Vol dankbaarheid en vol geloof gaan wij hier vandaan ervan doordrongen dat wij nu Christus’ wegen moeten gaan omdat wij zijn lichaam zijn Als ook wij moeten lijden hier, zingen wij Christus komt ooit weer dan gaan wij naar het hemelfeest rondom de tafel van de Heer rondom de tafel van de Heer rondom de tafel van de Heer