Ga naar zoekveld

Doen zoals Hij deed

Ik ben een dienaar van de Vader Zo heeft Hij het zelf bepaald Anders dan alle mensen heb Ik de prijs betaald. Ik heb Mij aan het plan gehouden dat Hij in het begin bedacht Eén mens voor alle mensen, het offer is gebracht. Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij. Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij. Wees eerlijk tegen elke prijs Een zuiver hart spreekt kalm en zacht Wees oprecht in wat je geeft Bied hulp die geen hulp terugverwacht. Wees opvallend in je gulheid Als iemand nog maar één jas heeft pak dan die jas niet af als buit, maar draag genade als je kleed. Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij. Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij. Pluk groene takken van mijn boom en vlecht daarvan een erekrans Draag ze als sieraad op je hoofd Dat geeft verliezers nieuwe kans Zijn heerlijkheid gaat voor je uit. Als parfum is zijn heiligheid Hij blijft altijd bij zijn besluit: Wat Hij bedenkt is eeuwigheid. Genade dwarrelt om je heen Mijn goedheid werp Ik in je schoot De Heer verdient de hoogste eer Halleluja, Hij is groot! Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij. Wij kunnen worden zoals Hij Zoals Hij deed, zo doen wij.