Ga naar zoekveld

Door alle tijden heen

Geef mij de zekerheid dat het lijden dat mijn pad kruist en het kwaad dat in mijn hart huist, mij niet van uw liefde scheidt. Geef mij een moedig hart om mijn barsten te gebruiken, want uw grootheid kan ontluiken waar ik kwetsbaar ben en zwak. Geef mij uw vreugde weer, til mij op uit diepe dalen, maak mij stil als ik blijf malen, breng mijn lach terug, o Heer. Uw goedheid houdt niet op waar mijn geluk eens stopt. Door alle tijden heen is dat mijn hoop alleen. Geef mij een sterke wil om mij steeds met U te voeden en te kiezen voor het goede, ook al kost mij dat soms veel. Geef mij weer nieuwe kracht om mijn zorgen te verdragen, voor vandaag en alle dagen. U hebt alles al volbracht. Geef mij een vast geloof, zelfs wanneer de dood zal toeslaan, zal zij aan mijn deur voorbijgaan, want U doet wat U belooft Uw goedheid houdt niet op waar mijn geluk eens stopt. Door alle tijden heen is dat mijn hoop alleen. Door alle lijden heen is dat mijn hoop alleen"