Ga naar zoekveld

Doorgrond mijn hart

Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer. Beproef m’en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg, die ‘k ga niet goed voor mij? Leid m’op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij! O Heer, heb dank, ‘k mag toch de uwe zijn. Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. Doop mij met vuur, opdat ‘k mij niet meer schaam. ‘k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam. Zie Heer, hier ben ‘k, maak mij een vat voor U, woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu. Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij. ‘k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.