Ga naar zoekveld

Echte liefde

Zie je de wereld verand’ren maar glipt het bij jou door je handen? en wat doe je als je geen kant meer op kan? Kijk wat de stad vol reclame telkens weer voorspiegelt aan je maar kun je dat perfecte plaatje niet zijn? Zie je de mensen daar lopen? Kijken ze recht in je ogen of kijken ze weg als je hoopt op een blik Kijkt er dan niemand verder dan je trouwe lach? Word je een vreemde in je eigen koude stad? Is er liefde voor jou in een wereld van steen? Wie kan jou vinden met een muur om je heen? Is er een plek waar je hoort? Of ben je al lang aan het zoeken Ga je familie ontmoeten en als ze vriendelijk groeten zeggen ze dan dat het goed met hen gaat? Maar kijk je dwars door de maskers? Zie je de blik die erachter stiekem hun echte gedachten verraadt? Proef je het drinken en eten? Kun je je zorgen vergeten? Vult het voor morgen de leegte in huis? Trek jij je muren op, maar hoop je heel misschien dat ze je ingehouden tranen zullen zien? Is er liefde voor jou in een wereld van steen? Wie kan je vinden met alle muren om je heen? Als er een liefde bestaat die zich voor jou kwetsbaar maakt Laat je vinden Echte liefde vecht een weg door de kou Echte liefde gaat geen gevaar uit de weg Echte liefde legt die weg af voor jou Echte liefde zoekt jou waar je ook bent Echte liefde zoekt jou in een wereld van steen Ziet wie je bent door de buitenkant heen Echte Liefde zoekt jou, ook al ben je verdwaald Laat je vinden Echte Liefde zoekt jou, ook al ben je verdwaald Laat je vinden