Ga naar zoekveld

Een lied voor mijn Koning

Here, ik wil U lof toezingen, prijzen in een dankbaar lied. Gij, die boven aard’ en hemel, op Uw kind’ren nederziet. Geef, o Heiland, dat mijn gedachten, altijd bij U mogen zijn. Laat mij leven in ’t vertrouwen, Jezus, Jezus, Gij zijt mijn. Here, ik weet voor elke zondaar, die U aanroept in de nood, is Uw liefde sterk en machtig en Uw gunst oneindig groot. Geef, o Heiland, dat mijn gedachten, altijd bij U mogen zijn. Laat mij leven in ’t vertrouwen, Jezus, Jezus, Gij zijt mijn. Here, o laat mijn ogen stralen, door een heerlijk vergezicht, van het hemelrijk vol glorie, daar waar Gij de nacht verlicht. Geef, o Heiland, dat mijn gedachten, altijd bij U mogen zijn. Laat mij leven in ’t vertrouwen, Jezus, Jezus, Gij zijt mijn.