Ga naar zoekveld

Eens als de bazuinen klinken

Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. Scheurt het voorhang van de volken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken, dat Gij alles richten zult, Heer, dan is de dood verzwolgen, want de Schriften zijn vervuld. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voorgoed.