Ga naar zoekveld

Eens brachten de moeders

Eens brachten de moeders, hun kinderen tot Jezus Toen spraken de discipelen Ga weg van de Heer Maar Jezus zag ze henen gaan, en hij sprak ze o zo vriendelijk aan Laat o laat de kinderen komen tot Mij Want juist aan de kleinen wil Ik Mijn liefde geven. Het Koninkrijk der hemelen dat is er voor hen”. Toen spreidde Hij Zijn armen wijd en toonde Zijn genegenheid aan alle kinderen die kwamen bij Hem. Wie niet als een kind wordt en leert om te ontvangen, die zal beslist niet binnengaan in Gods Koninkrijk. Heer’, leert U mij als hen te zijn, maak mij ontvankelijk en klein Laat mij het kind zijn dat U ziet in mij.