Ga naar zoekveld

Eenzaamheid

God, ’t is donker en U bent zo ver ’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen Ziet U niet mijn eenzaamheid angst en pijn en mijn verlorenheid God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen als U mij niet begrijpt waar moet ik heen Niets kan mij meer van U scheiden machten, krachten, lijden of nood Heden, toekomst, lengte, diepte honger, armoe of de dood God ’t is donker, nergens zie ik licht ‘k Ben alleen en zonder idealen als U dan mijn vader bent waarom hebt u zich dan afgewend God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen als U mij niet niet meer hoort waar moet ik heen Niets kan mij meer van U scheiden machten, krachten, lijden of nood Heden, toekomst, lengte, diepte honger, armoe of de dood God, ik weet wel, ‘k ben nooit alleen U regeert bij U ben ‘k veilig Heer vergeef toch mijn opstandigheid laat mij leven in uw zonneschijn God, ik dank u wel, u hebt mijn leven in uw sterke hand Ik zing het uit Niets kan mij meer van U scheiden machten, krachten, lijden of nood Heden, toekomst, lengte, diepte honger, armoe of de dood Niets kan mij meer van U scheiden machten, krachten, lijden of nood Heden, toekomst, lengte, diepte honger, armoe of de dood