Ga naar zoekveld

Eeuwen geleden

Eeuwen geleden, kwamen getreden herders in Bethlehems arme stal. Zacht ziet de moeder neer op 't Kindje, klein en teer, 't hemelse licht schijnt overal. Kind in de heil'ge nacht, dat ons Gods liefde bracht, ook wij staan om uwe krib geschaard. Lief, heilig Kindekijn, nu wij zo stille zijn klinkt zacht en teder: Vreed' op aard.'