Ga naar zoekveld

Eeuwig en machtig Heer

Eeuwig en machtig Heer, groot van gena, o Heer, Uw Naam zij d'eer. U bent zo groot voor ons, U gaf Uw Zoon voor ons. Maak ons dan klein, o Heer, Uw Naam ter eer. Vergeef ons onze schuld. Dat U ons leven vult, ons leiden zult, is ons gebed tot U. O God, verhoor ook nu, neem ons aan Uwe hand, naar 't Beloofde Land.