Ga naar zoekveld

Eeuwig getrouwe

Eeuwig Getrouwe stil in vertrouwen leg ik mijn kracht en mijn zwakheid neer. Wat ik ook vrees en hoop, hoe ook mijn levensloop: niets kan van U mij scheiden, Heer. Kind van geborgenheid kind in mijn eigenheid, kind uit uw licht en uw tederheid ben ik geworden, ben ik gebleven voor altijd leef ik in Uw Rijk. Wil dan mijn adem zijn water en brood en wijn Gij leeft in mij en ik leef in U. Maak mij de hoop, de vlam die van Uw liefde kwam U droeg me als kind, draag mij ook nu. Wek mij tot vrede waar wordt gestreden ik die naar Uw beeld geschapen ben. Maak mij tot Uw dienst bereid vrolijk en toegewijd van nu tot aan Uw Eeuwigheid