Ga naar zoekveld

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht. Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen, spelend voor Gods aangezicht, engel Gods uit Isrels oude dagen , Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël. Levensvorst, U loven de geslachten en tot Uw verborgen tijd, blijft de bruid Uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.