Ga naar zoekveld

Er is een heuvel ver van hier

Er is een heuvel ver van hier, zijn naam is Golgotha, daar stroomde eens de heilsrivier, vol leven en gena. Aan ’t kruis droeg Jezus onze schuld, Zijn dood bracht ons gena, Hij heeft voor ons de wet vervuld, voor mij, halleluja. Geen mens kon voor een mens voldoen, geen engel, groot in macht; Gods Zoon gaf Zelf zich als rantsoen, Hij heeft het al volbracht.