Ga naar zoekveld

Er is een verlosser

Er is een Verlosser Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij. Jezus, mijn Verlosser niemand is aan U gelijk. Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij. Dank U, o mijn Vader U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig Dank U, o mijn Vader. U gaf Uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan Dank U, o mijn Vader U gaf Uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan