Ga naar zoekveld

Er is uit 's werelds duistere wolken

Er is uit ’s werelds duist’re wolken een groot licht stralend opgegaan. Wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan. Glorie aan God, die overwinning, is ongekend, de vreugde groot. De aarde jubelt, hoor ons zingen: wij delen in een rijke oogst. Godlof, een Kind is ons geboren. Een Held zal onze Koning zijn. Die Raadsman, God-met-ons zal heten. Die Zoon zal ons tot Vader zijn. Vorst die met vrede ons wil kronen. Van nu af tot in eeuwigheid. De Eeuwige zal Hem doen tronen op recht en op gerechtigheid.