Ga naar zoekveld

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen, Dat heeft Gods woord ons beloofd: Stromen, verkwikkend als regen, Vloeien tot elk, die gelooft. Stromen van zegen Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer Er komen stromen van zegen, Heerlijk verkwikkend zal 't zijn: Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn. Stromen van zegen Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer! Er komen stromen van zegen, Zend ons die Heilstroom nu neer! Geef ons die grote verkwikking; Geef z' ons voortdurend, o Heer! Stromen van zegen Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer! Stromen van zegen Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer! Zend ons die stromen, o Heer! Stort ze uit! Zend ons die stromen, o Heer! soliste Marieke Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer!