Ga naar zoekveld

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn. Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer, geef ons die grote verkwikking, geef z’ ons voortdurend, o Heer. Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.