Ga naar zoekveld

Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'gen Geest, de trooster, de Drie-een'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon. Ere zij aan Hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Ere zij aan Hem, die zondaars in de rij van koon'gen zet. Halleluja, halleluja, 't Lam, dat vrijkocht en dat redt! Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volk'ren, aard en hemel looft uw werk! Halleluja, hallleluja, looft de Koning heel zijn werk! Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!