Ga naar zoekveld

Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader ere zij aan God, de Zoon eer de Heilge Geest, de Trooster de Drieeenge in zijn troon Halleluja, halleluja de Drie-eenge in zijn troon Ere zij aan Hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt eer zij hem die ons gekroond heeft koningen in heerlijkheid Halleluja, halleluja ere zij het Lam gewijd Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer