Ga naar zoekveld

Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in Zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in Zijn troon. Ere zij aan Hem, wiens liefde, ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. Halleluja, lof, aanbidding, brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten, legt Uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer.